Produkter

Byggergonomi

Målgrupp

För personer verksam inom bygg, anläggning och industri, men innehållet kan tillämpas på andra branscher och sammanhang med liknande förekomst av risker och exponeringsnivåer. 

Mål

Få kunskap om belastningsergonomi och åtgärder för att minska risken för skador.

Innehåll

  • Kroppen och belastning
  • Lagar & regler
  • Arbetsställningar & arbetsrörelser
  • Manuell hantering & annan kraftutövning
  • Repetitivt & handintensivt arbete
  • Riskbedömning
  • Säkert arbete
  • Metoder och hjälpmedel

Tidsåtgång

45 min